Klang
  Top Indian Cities
 • Delhi
 • Kolkata
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Hyderabad
 • Lucknow
 • Pune
 • Ahmedabad
 • Chennai
 • Patna
 • Jaipur
 • Indore
 • Gurgaon
 • Surat
 • Bhopal
 • Nagpur
 • Varanasi
 • Noida
 • Kanpur
 • Ranchi
 • Amritsar
 • Udaipur
 • Ludhiana
 • Srinagar
 • Agra
 • Chandigarh
 • Allahabad
 • Bhubaneswar
 • Vadodara
 • Guwahati
 • Rajkot
 • Ghaziabad
 • Faridabad
  Top Global Cities
 • Abu Dhabi
 • Bangkok
 • Cebu City
 • Chiang Mai
 • Chittagong
 • Colombo
 • Depok
 • Dhaka
 • Doha
 • Dubai
 • Eldoret
 • Ipoh
 • Jakarta
 • Johor Bahru
 • Kathmandu
 • Khon Kaen
 • Kiev
 • Klang
 • Kota Damansara
 • Kuala Lumpur
 • London
 • Makati
 • Malacca
 • Manila
 • Minsk
 • Monroe
 • Nairobi
 • Odessa
 • Padang
 • Penang
 • Phnom Penh
 • Phuket
 • Quezon City
 • Selangor
 • Singapore
 • Tbilisi
  pink loader

  Best DNA Fragmentation Centres in Klang

  Average Ratings 4/5 1 vote(s)

  Find Best DNA Fragmentation Centres in Klang. Get first appointment FREE and know about DNA Fragmentation Treatment, DNA Fragmentation Cost and Success rates and Clinic Reviews.

  Manipal Hospitals Klang
  Gynecology Hospital

  Bandar Bukit Tinggi, Klang

  Medical Registration Verified

  3.5 / 5 1 vote(s)

   • Fee: - RM 200
   • DNA Fragmentation Cost: - RM 1,200
  • Obstetrics and Gynecology, Hormonal Assessment, Reproductive Endocrinologist, Menstrual Problems

  Go Prime with ELA