India
  Top Indian Cities
 • Delhi
 • Kolkata
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Hyderabad
 • Lucknow
 • Pune
 • Ahmedabad
 • Chennai
 • Patna
 • Jaipur
 • Indore
 • Gurgaon
 • Surat
 • Bhopal
 • Nagpur
 • Varanasi
 • Noida
 • Kanpur
 • Ranchi
 • Amritsar
 • Udaipur
 • Ludhiana
 • Srinagar
 • Agra
 • Chandigarh
 • Allahabad
 • Bhubaneswar
 • Vadodara
 • Guwahati
 • Rajkot
 • Ghaziabad
 • Faridabad
  Top Global Cities
 • Bangkok
 • Dhaka
 • Dubai
 • Limassol
 • Monroe
 • Nairobi
 • Odessa
 • Phnom Penh
 • Tbilisi
  pink loader
   Soyombo Omotolani

  I had my period this week and it's very red-brown in colour, what could be the problem.

  Soyombo Omotolani
  1
  • Reply on this comment
  • Report this Comment
  • Hide this Comment
  • Copy
  Soyombo Omotolani
  0
  • Reply on this comment
  • Report this Comment
  • Hide this Comment
  • Copy
  0
  • Reply on this comment
  • Report this Comment
  • Hide this Comment
  • Copy
  Soyombo Omotolani
  0
  • Reply on this comment
  • Report this Comment
  • Hide this Comment
  • Copy
  Copied to clipboard